Medlemslogin
Tilmelding

Årsmødet i 2018
 

Afholdes tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 19.30 i Aktivitetshuset, Skjoldenæsvej 65. 


Dagsorden:
  1. Valg af mødeleder
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Ledelsens beretning samt status fra de 4 sports-teams
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Afstemning om personvalg til ledelsen (Lasse, Søs og Alison genopstiller)
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt (ingen vedtagelser)

NB! Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Organisations-Formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. 
Kontakt os
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Vedtægter
Jystrup Idrætsanlæg | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | CVR nr: 29701024 | E-mail: info@jystrupif.dk