Tilmelding
Børneattest
Jystrup IF prioriterer børns sikkerhed under deres udøvelse af idræt i idrætsforeningen meget højt.
Fra 2014 digitaliseres arbejdet med indhentelse af børneattester. Rigspolitiet har udviklet et system der benytter foreningens CVR-nummer samt E-boks og NemID.

Inden en ny træner, instruktør eller hjælper, som skal have kontakt med børn under 15 år, indtræder i foreningens arbejde bliver der indhentet en børneattest via Det Centrale Kriminalregister. De indhentede oplysninger er fortrolige og underlagt tavshedspligt.

Dette har været et lovkrav i Danmark siden 2005 hvor Folketinget vedtog en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale. For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og andet personale, som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 

Loven omfatter ligeledes personer, som via deres foreningsarbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år. Overholdes loven ikke frafalder alle offentlige medlemstilskud og idrætsforeningen straffes med bøde eller tvangslukning.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til at drøfte emnet i en åben dialog, med forståelse for, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

Rekvirer Børneattest (Nem-Id).

Du kan også læse om børneattesten på politiets hjemmeside.

 
Oplysningsfolder udgivet af DIF, DGI og DFIF. 
Husk børneattesten (0.3 Mb)
Kontakt Frivillig
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Jystrup Idrætsanlæg | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | CVR nr: 29701024 | E-mail: info@jystrupif.dk