Tilmelding

Historie


Grundlaget for Jystrup Idrætsforening blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 26. november 1932. Gennem idræt og andet kulturelt virke, ønskede man at fremme den enkelte samt fællesskabets sundhed og trivsel. Et formål der stadig definerer foreningens arbejde i dag.

Der blev etableret en boldbane og et klubhus udenfor det, der dengang var Jystrup By. Her kunne foreningens medlemmer udfolde sig. Det var udendørsaktiviteterne der prægede udbuddet. Først i 1955 da Søholmskolen blev opført, på grunden overfor, kunne foreningen også tilbyde indendørsaktiviteter via skolens nye gymnastiksal.
I takt med tilvæksten af nye indbyggere og deres interesser for at dyrke idræt, voksede både udbuddet af idrætsgrene, og antallet af medlemmer i de efterfølgende år.

I 1978 blev Vigersted skole i nabobyen udvidet. I forbindelse med denne udvidelse blev Vigersted-hallen opført. Hallen var tiltænkt brugere fra nærområdet omkring Vigersted, Kværkeby, Allindelille og Jystrup.
Dette åbnede naturligvis helt nye muligheder for udfoldelse af indendørsaktiviteter, i et større omfang end man havde haft mulighed for tidligere. I disse år voksede interessen for badminton. Håndboldsporten fik også langt bedre vilkår og forsvandt lige så stille fra udendørsarealerne i løbet af det næste årti.
I 1980 blev Aktivitetshuset, ved idrætspladsen i Jystrup, opført som erstatning for det gamle klubhus. Aktivitetshuset er som navnet angiver, et hus hvor der i årenes løb har foregået rigtig mange forskellige aktiviteter. "Huset" som det kaldes i daglig tale, benyttes blandt andre af idrætforeningens bestyrelser, trænere/instruktører, medlemmer og venner samt af spejderne, ældreklubben og byens dagplejemødre. Gennem mange år blev huset også anvendt som tilholdssted for byens ungdomsklub.

I firserne steg interessen for tennis og det lykkedes i 1984 at etablere to tennisbaner ved idrætspladsen/aktivitetshuset. En ny aktivitet var nu gjort tilgængelig for borgerne i Jystrup og omegn. Interessen for tennis steg fortsat og senere blev en tredje bane anlagt ved siden af de to eksisterende.
Frem til 1985 havde man haft en, enstrenget foreningsstruktur hvor der sad én samlet bestyrelse med reference til én generalforsamling. Det store medlemstal og de mange udbudte idrætsgrene gjorde at der var behov for flere frivillige, til at udføre de mange forskelligartede arbejdsopgaver. Foreningen blev derfor opdelt i en hovedafdeling og seks idrætsafdelinger, med hver sin bestyrelse, der hver i sær repræsenterede en idrætsgren; fodbold, gymnastik, badminton, tennis, bordtennis og håndbold.

Denne flerstrengede struktur hvor bestyrelserne i idrætsafdelingerne refererer til en samlet hovedbestyrelse er fastholdt siden.
I 1989 blev bordtennisafdelingen nedlagt og håndboldens medlemmer blev administrativt overført til fodboldafdelingen.
For at fremme det kulturelle liv i Jystrup og omegn har idrætsforeningens afdelinger i samarbejde med JIF's Venner og Aktivitetshusets bestyrelse altid stået for Sankt Hans festen I byen. I mange år var det også idrætsforeningen der stod for at afholde den årlige byfest. For at stable en attraktiv fest på benene blev der lejet forskelligt materiel i form af skydevogn, serveringsvogne, telte etc. I forbindelse med byfesten i 1991 blev der indkøbt en skurvogn, som blev ombygget til skydevogn. Skydevognen med indbygget tombola der administreres af JIF's Venner og Aktivitetshusets bestyrelse tages fortsat i brug ved forskellige sociale arrangementer.

Idrætsforeningen arbejder løbende på at optimere rammerne omkring idrætspladsen. Der er siden starten blevet tilføjet en ny ellevemandsbane. I 1998 blev der etableret en overdækning af aktivitetshusets terrasse, og i 2004 blev en yderligere udvidelse af denne overdækning gennemført. I 2003 blev der ligeledes anlagt en petanquebane ved idrætspladsen.
Jystrup IF har altid vægtet samarbejdet med idrætsforeningerne i nabobyerne højt. Et samarbejde som er blevet brugt i mange forskellige sammenhænge. Eksempelvis kørte foreningen, fra midt- til sluthalvfemserne, et meget tæt samarbejde, i fodboldens seniorafdeling, med naboklubben Haraldsted . Et andet eksempel er badmintonafdelingen, der udtrådte af den organisatoriske sammenhæng med Jystrup IF og i stedet indgik et frugtbart samarbejde med Vigersted Badminton. De stiftede sammen Midtsjællands Badmintonklub (MBK) I 2005.

Lørdag den 23. juni 2012 fejrede foreningen sit 80 års jubilæum, med et kæmpe arrangement rundt om på idrætsanlægget, ved Aktivitetshuset og Hvid Sø. 80 friske løbere stillede op til henholdsvis børné- og voksenløb, Ringsteds borgmester Niels Ulrich Hermansen fløjtede løbets Brave-Heart-Start igang og overrakte efterfølgende præmier og medaljer til løbets vindere, samt en gave til foreningen på 8.000,- kr., i anledning af jubilæet. Om aftenen deltog mere end 300 personer, i den største Skt. Hans fest i Jystrups historie. Læs meget mere her om den store jubilæumsfest...
Tirsdag den 20. august 2013 deltog omkring 80 løbere i Jystrup Løbeklubs første træning. Den første sæson i løbeklubbens historie blev kørt af 10 lokale trænere, under konceptet "Løb med DGI i Jystrup". Den 6. maj 2014 igangsatte trænerteamet, løbeklubbens 2. sæson som en udvidet aktivitet under Jystrup IF.
På foreningens generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, blev en helt ny struktur for idrætten i Jystrup vedtaget. Med den nye struktur har Jystrup IF samlet foreningens aktiviteter, økonomi og ledelse. Hele grundlaget for den nye struktur blev skabt i forbindelse med Jystrup IF's deltagelse i DM i Foreningsudvikling 2013/14.

Som det fremgår af historien, ændrer forventninger og behov sig løbende og en idrætsforening skal mere end nogensinde være klar til at omstille sig i forhold til tidens tendenser. Jystrup IF er en åben forening der ønsker at favne bredt og har du lyst til at bidrage til den historie der skal skrives fremover, vil vi naturligvis meget gerne høre fra dig vedrørende dine ideer, inspiration eller initiativer.
Kontakt os
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Jystrup Idrætsanlæg | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | CVR nr: 29701024 | E-mail: info@jystrupif.dk